Mondria Advies ondersteunt zorgorganisaties om écht vanuit de klant te denken. Daarbij geeft het adviesbureau zelf het goede voorbeeld. “We zijn niet bang ons te verdiepen in de klant van onze klant. Dat is nieuw in de zorgsector.”

Wanneer je zorgvastgoed ontwikkelt, is altijd maatwerk nodig, zegt Michiel Mondria, directeur van Mondria Advies. “Wij willen geen ‘grijze’ gebouwen, maar creatieve zorgprojecten met een aanbod dat past bij de doelgroep. Elk project moet betaalbaar zijn voor de opdrachtgever én de bewoner. Ondertussen moet wat wij beloven wél haalbaar zijn. We zijn actief betrokken bij de planontwikkeling en betrekken daar ook medewerkers en bewoners bij. En als het moet, gaan we de discussie aan met onze opdrachtgever. Noem ons gerust een ‘kritische vriend’: we fungeren als klankbord, op een betrokken én realistische manier.”

Advies bij totale bedrijfsvoering en huisvesting**

Mondria Advies begon als huisvestingsadviseur, maar is inmiddels veel breder actief in de sector: het bureau adviseert zorgorganisaties bij de ontwikkeling van de gehele organisatie. Michiel: “Huisvestingsadvies blijft uiteraard een belangrijke pijler in onze advisering. Wij ondersteunen organisaties bij de ontwikkeling van duurzame en betaalbare locaties. Dat doen wij op dit moment voor meer dan 75 projecten in heel Nederland.”

Als voorbeeld noemt Johannes Zondag, adviseur bij Mondria Advies, de nieuwbouw van 64 zorgappartementen in Bennebroek door Zorgbalans. “Duurzaam vastgoed: geen gasaansluiting, triple glas. Voor bewoners is er binnen en buiten veel bewegingsruimte, een atelier en een groene omgeving. Wij begeleiden Zorgbalans bij de totale planontwikkeling en de realisatie van dit project.”

Inmiddels begeleidt Mondria Advies zorgorganisaties bij alle onderdelen van de bedrijfsvoering. Michiel: “Wij adviseren organisaties ook bij de zorginkoop binnen de langdurige zorg, wijkverpleging en maatschappelijk ondersteuning. We bieden ondersteuning bij de contractonderhandelingen met zorgverzekeraars, met als doel om tot passende productieafspraken te komen. Vanuit onze rol als ‘kritische vriend’ van de opdrachtgever zijn wij steeds meer organisatieadviseur voor zorgondernemers.”

Zorgrekenen**

In de wereld van het zorgvastgoed bestaat de kans dat je uit het oog verliest voor wie je het doet. Namelijk: ouderen die prettig, veilig en betaalbaar willen wonen. Johannes: “Waar het in veel sectoren logisch is om vanuit de klant te denken, is dat in de zorgsector minder vanzelfsprekend. Daarom zijn wij twee jaar geleden begonnen met het ontwikkelen van een slimme rekentool (www.zorgrekenen.nl)), samen met Zorgbalans (Haarlem) en ZZWD (Zuidwest Drenthe). Deze tool levert maatwerk, afgestemd op het zorgaanbod en het bestedingspatroon van de individuele zorgvrager. Anders gezegd: wij zijn niet bang ons te verdiepen in de klant van de klant: de eindgebruiker. De rekentool is een ideaal hulpmiddel voor zorgconsulenten, maar ook essentieel om innovatief vastgoed te ontwikkelen. De consulenten kunnen bewoners precies laten zien wat hun organisatie kan bieden – aan de hand van een online brochure die wij op maat maken – en wat de financiële gevolgen zijn: welke eigen bijdrage kunnen ze verwachten? Krijgen ze huur- en/of zorgtoeslag, en hoeveel? Zitten maaltijden bij de indicatie in? Wie betaalt de schoonmaak van de woning? Hoe zit het met alarmering en de opvolging hiervan? Al deze vragen vatten wij met de zorgrekentool samen.”

Michiel: “De wereld verandert. Wij veranderen mee als de situatie erom vraagt. We zijn vooruitstrevend, niet omdat dit modern klinkt, maar omdat de zorgwereld dat nodig heeft.”