ZorgID houdt bij elke bijeenkomst een stoel vrij voor de toekomst. “We willen en moeten de urgentie van duurzaamheid en verantwoord bouwen inzien, levenskwaliteit staat daarbij centraal. We zijn dit verplicht aan de aarde en aan onze (klein)kinderen. De stoel staat hier symbool voor.” Met deze filosofie ontwikkelt ZorgID toekomstbestendige ouderenhuisvesting. Dit doen we door zo flexibel mogelijk te bouwen. Vastgoedontwikkelaar Marianne Davidson en accountmanager Hessel van Bennekom staan voor een gezamenlijk doel: een woning moet passen als een goed zittende jas en bijdragen aan de levenskwaliteit van de bewoner.

Het idee van de toekomststoel komt van schrijver en oud-politicus Jan Terlouw, waar Marianne, als deelnemer van het Future Leaders Program 2016 van de Dutch Green Building Council, kort geleden een inspirerend interview mee had. Dit interview ging over de grote duurzaamheidsopgave die voor ons ligt. Hierbij vertelde Jan Terlouw over zijn boek ‘Hebzuchtgas’ waar de toekomststoel in voorkomt. Sindsdien is ze ambassadeur voor de #toekomststoel, zodat de duurzame toekomst niet wordt vergeten.

ZorgID

“Bij ZorgID kijken we continu naar die toekomst, waarin we te maken krijgen met een sterk veranderende demografie en technologische innovaties. Daarnaast is het van belang dat we onze opdrachtgevers goed kennen en weten waar de medewerkers in de zorg tegenaan lopen,” vertelt Hessel. “Dat onderscheid ons van een ‘gewone’ vastgoedontwikkelaar.” Voor ZorgID draait een vastgoedontwikkeling altijd om het belang van de bewoners, die in iedere ontwikkeling weer uniek zijn.

ZorgID is een vastgoedontwikkelaar en onderdeel van Koninklijke VolkerWessels. De specialist in zorgvastgoed bedenkt en ontwikkelt moderne woon- en zorgconcepten in het sociale domein. Van initiatief en ontwerp tot realisatie en beheer. Dit doen ze voor zorginstellingen, institutionele beleggers, gemeenten, woningcorporaties en ziekenhuizen. De specialisten van ZorgID zijn experts op het gebied van zorg en vastgoed. Zo heeft Marianne bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de zorg- en welzijnsbehoefte bij ouderen in relatie tot maatschappelijk vastgoed en houdt ze zich bezig met duurzaamheid. ,,Duurzaamheid in vastgoed betekent voor mij dat je verantwoord bouwt voor de toekomst. Flexibele ouderenhuisvesting is een onderdeel hiervan.” Collega Hessel heeft  diverse zorgorganisaties geadviseerd over hun huisvesting, daarbij altijd kijkend naar het primaire proces van de organisatie en de mogelijkheden van de gebouwde omgeving. Door ervaring te bundelen weet ZorgID de verbinding te leggen tussen gebruikerswensen, zorgvisie en vastgoedstrategie.

Schaarste en vergrijzing

De vraag naar passende huisvesting voor ouderen wordt steeds groter en mensen blijven steeds langer zelfstandig wonen. Marianne: “Dat vraagt om een andere kijk op het bouwen van woningen. Eigenlijk zouden alle woningen moeten worden gebouwd met levensloopbestendige maatregelen, dán maak je de woningvoorraad pas echt flexibel.” De gebouwde omgeving een randvoorwaarde om langer thuis te wonen is, maar ZorgID kijkt verder. Zo kan de integratie van slimme ondersteuning de bewoners veel comfort en veiligheid bieden. Hessel en Marianne zien dat er steeds meer kansen en mogelijkheden zijn voor integrale ‘smart’ oplossingen. Daarnaast werkt ZorgID met partners samen die diverse zorgconcepten kunnen aanbieden, waardoor verschillende doelgroepen kunnen worden bediend. Dit varieert van service-appartementen tot luxe 24-uurszorg.

Levenskwaliteit

ZorgID wil een bouwen aan een betere levenskwaliteit door in de ontwikkeling van projecten rekening te houden met de gezondheid, sociale participatie en natuurlijke elementen. Hessel: ,,Wij proberen wetenschappelijke inzichten te vertalen naar onze gebouwen. Samen met de opdrachtgever benoemen wij per onderdeel. de aandachtspunten Neem als voorbeeld het ‘gezondheid’, in de huisvesting van mensen met een psychogeriatrische indicatie. Door goed na te denken over looproutes vergroten we de zelfstandigheid van de bewoners. Ook kun je denken aan de locatie van  de liften en trappen in het gebouw. Een ander voorbeeld is het wetenschappelijke bewijs dat sommige kleuren een positieve invloed hebben op het beweeg- en eetgedrag. Natuurlijk daglicht en een groene omgeving dragen bij aan het welbevinden van de mens.” Om eenzaamheid tegen te gaan, ontwikkelt ZorgID ontmoetingsruimtes waar bewoners gezamenlijk kunnen eten of een praatje kunnen maken. Marianne vervolgt: “Maar ook die vraag verandert. Vroeger spraken we over 65-plussers, nu zijn het de 80-plussers die als oudere generatie doorgaan. Mensen zijn over het algemeen fitter, kunnen langer zelfstandig blijven wonen en hebben meer te besteden. Als ontwikkelaar moeten we daar rekening houden.”

Mijn toekomst

Hoe ze zelf hun woontoekomst zien over 50 jaar? Daar moeten Marianne en Hessel even over nadenken. Marianne: ,,Uiteraard hoop ik dan zelfstandig te wonen in een woning die geschikt is en dat ik met moderne middelen zelfredzaam blijf. Maar mocht het nodig zijn dan is het fijn als er zorg in de buurt is.” Hessel: “Aanpasbaarheid en flexibiliteit zijn heel belangrijk. Ik hoop er dan nog fit bij te lopen en te genieten van het leven. Maar dan wel in een ‘gewone’ woning.”