In 2016 is het beleggingsvolume in zorgvastgoed met ruim een derde gestegen ten opzichte van 2015.Het aandeel transacties in extramuraal zorgvastgoed is met 55% het grootst. Dit blijkt uit een onderzoek van Capital Value, specialist op de (woning)beleggingsmarkt in Nederland. Manon Kuipers, adviseur zorgvastgoed licht toe: “Het moment om zorgvastgoed te verkopen is zeer gunstig”.

De zorgvastgoedmarkt heeft sinds 2014 een aanzienlijke groei doorgemaakt. “Het is vooral de vraag naar extramuraal zorgvastgoed die de afgelopen jaren is toegenomen”, aldus Kuipers. “De vraag van beleggers naar intramurale complexen en gezondheidscentra zagen wij het afgelopen jaar ook toenemen. Wij verwachten dat de groeiende vraag naar zorgvastgoed als beleggingsproduct de komende jaren doorzet.”

Demografie

Demografie is de belangrijkste aanjager van de toenemende interesse in zorgvastgoed. De komende jaren zal de behoefte aan zorgvastgoedproducten alleen maar toenemen. Kuipers legt uit: “Het aantal 75-plussers in de Nederlandse samenleving groeit tot 2030 met ca. 1,2 miljoen. Ook het aantal huishoudens neemt flink toe. Ouderen hebben een hogere levensverwachting en blijven langer zelfstandig een eenpersoonshuishouden voeren. Daarnaast zijn extramuralisering en andere stelselwijzigingen in de zorg van invloed op de vraag naar (nieuwe) extramurale woonvormen. Ouderen met een lichte zorgindicatie blijven langer thuis wonen. Ze wonen dan zelfstandig met (onvoorziene) zorg in de directe omgeving. Zorgbehoevenden verblijven pas vanaf ZZP 5 (en deels ZZP 4) in intramurale woonvormen.”

Steeds meer aanbod

Kuipers is dagelijks actief op de vastgoedmarkt en constateert dat met name de zorgvastgoedmarkt zich in een sterke groeifase bevindt. “We zien steeds meer aanbod op de markt komen. Het aanbod komt vooral van zorginstellingen en corporaties die door de stelselwijzigingen in de zorgsector en professionalisering van het assetmanagement het eigendom van het zorgvastgoed heroverwegen. Daarnaast is circa 50% van het zorgvastgoed in Nederland gebouwd vóór 1980 en grotendeels verouderd. Het vastgoed kan niet in alle gevallen meer voldoen aan de huidige kwaliteitsnorm en de veranderende vraag van de doelgroep. Dergelijk zorgvastgoed wordt veelal aangemerkt voor transformatie of nieuwbouw, waarbij de afweging wordt gemaakt om dit aan een belegger over te laten.”

Foto: Zorgcomplex Triade, onlangs verkocht aan een institutionele belegger

Zorgvastgoed als beleggingsproduct

Beleggers tonen veel interesse in extramurale zorgcomplexen. Het gaat hierbij om woonvormen waarbij huurders zelfstandig kunnen wonen en in de toekomst in de directe omgeving zorg kunnen verkrijgen. Kuipers: “Uit ons onderzoek en uit recente verkooptransacties blijkt dat beleggers een duurzame relatie en samenwerking met zorgorganisaties in de omgeving belangrijk vinden om het partnerrisico te minimaliseren. Vaak vindt er een uitgebreide kennismaking met de zorgpartner plaats. Beleggers vinden het daarnaast belangrijk dat de woonvorm geschikt is voor een brede doelgroep waarbij rekening wordt gehouden met de toekomstbestendigheid van het zorgcomplex.”

Aanbod blijft achter bij vraag

Beleggers geven in het onderzoek aan dat de risico’s van investeren in zorgvastgoed steeds beter beheersbaar zijn. Daarnaast zijn de aanvangsrendementen interessant. Kuipers: “Wij merken dat ook de vraag naar intramurale complexen en gezondheidscentra enorm toeneemt. Met name de langjarige contracten met de huurders biedt beleggers zekerheid. Beleggers maken een gedegen kansen- en risico analyse bij aankoopbeslissingen van zorgcomplexen”.

Op dit moment is er veel kapitaal beschikbaar. Ondanks het feit dat veel eigenaren verkoop overwegen blijft het aanbod nog achter op de vraag. “Voor eigenaren van zorgvastgoed is het interessant om juist nu de verkoopmogelijkheden te onderzoeken.“

Voor meer informatie over verkoopmogelijkheden van zorgvastgoed of het onderzoek kunt u contact opnemen met Manon Kuipers, adviseur zorgvastgoed bij Capital Value, telefoon 030 72 71 700 of m.kuipers@capitalvalue.nl