Beleggen, exploiteren, ontwerpen, realiseren, taxeren, structureren en ondernemen. Veel factoren en actoren in de wereld van zorgvastgoed komen samen in dit Magazine. Benaderd vanuit de praktijk van onze partners maar ook mooi geïllustreerd aan de hand van de samenwerking bij de vernieuwing van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht.

Ieder die een bijdrage heeft geleverd aan deze editie voelt zich vanuit zijn of haar achtergrond verantwoordelijk voor de toekomst van de zorg en het welzijn van de mensen. Laat dit nummer een stimulans zijn om dit besef  nog meer met elkaar te delen. Bijvoorbeeld door actief te participeren in onze stichting en nog meer gebruik te maken van de mogelijkheden die Zorgvastgoed.nl biedt.

Onze missie is de markt van zorgvastgoed transparanter, professioneler en daarmee toekomstbestendig te maken. En dat is geen kwestie van politiek, geld of mooie woorden, maar van doen, ieder doen vanuit zijn eigen positie. Daar kan geen regeerakkoord tegenop. Veel leedplezier met deze nieuwe digitale uitvoering.

Kees Trimp, Gerard Thaens