Foto’s: Ton van Balen, Remco Vissink en Michiel van Hecke

Onze ervaring

 • Partner van Stichting Zorgvastgoed.nl
 • Docent van de Leergang Zorgvastgoed
 • Initiatiefnemer van de vrijstelling van vennootschapsbelasting voor zorgwoningcorporaties
 • Initiatiefnemer van de kwalificatie van de verhuur van dure huurwoningen aan bewoners met een Wlz-indicatie als DAEB bezit

Onze referentieprojecten

 • Begeleiden van grondtransacties, (her)ontwikkelingen van (woon)(zorg)complexen en sale-and-lease-back transacties tussen zorgexploitanten en beleggers
 • Fiscale, juridische en notariële herstructurering van de vennootschapsstructuren van diverse zorgstichtingen, overleg met (externe) stakeholders zoals ACM, NZa, Ministerie van VWS, WFZ, CSZ en zorgkantoor/CIZ
 • Volledige contractering voor diverse verhuurders van zorgvastgoed, met alle mogelijke varianten: van intramuraal tot extramuraal en van verhuur aan een zorgexploitant tot directe verhuur aan cliënten
 • Begeleiden van grootschalige herontwikkeling van zorgcomplexen, grondrouting, sloop met vervangende nieuwbouw, tijdelijke huisvesting bewoners, bouwcontractvormen
 • Opzetten projectontwikkelingsstructuur voor zorginstellingen, met afstemming op het gebied van WTZi, WNT en Governance Code Zorg
 • Begeleiden van omvangrijke nieuwbouwontwikkeling, opstellen van een financieel en juridisch haalbare businesscase, scheiden van wonen en zorg
 • Opstellen van (single, double of triple net) huurovereenkomsten tussen zorgexploitanten en beleggers
 • Uitgifte in erfpacht als alternatief voor sale-and-lease-back transacties
 • Afstoten van zorgvastgoed; af- en openbreken van langjarige huurovereenkomsten