De ziekenhuiszone van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in het Gezondheidspark, locatie Dordwijk is een bundeling van moderne zorg- en sportvoorzieningen die uniek is voor Nederland, en op deze manier een aanwinst vormt voor de inwoners van de Drechtsteden. In dit decor werd de september-editie van Zorgvastgoed op Reis gehouden. Max Heijboer, hoofd bouw van het Dordrechtse ziekenhuis is de gastheer van deze middag.

In het voorjaar van 2011 is de nieuwbouw officieel geopend. Vervolgens is gestart met de renovatie van de oudbouw op locatie Dordwijk, die in 2017 gereed zal komen. Tijdens deze renovatiefase is een logische koppeling gemaakt tussen het bestaande gedeelte en de nieuwbouw. In de periode 2017-2020 zullen de verpleegafdelingen gerenoveerd worden. Een hele prestatie. Tijdens het proces draait het ziekenhuis gewoon door zonder dat patiënten, personeel of bezoekers last hebben van de werkzaamheden.

Elke dag beter

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis wil een vertrouwd en aantrekkelijk adres blijven voor haar patiënten onder het motto: “Elke dag beter.” In oktober 2016 werd een unieke prestatieovereenkomst getekend door Van Wijnen, Kuijpers en Croonwolter&dros. Als WKC zijn zij de komende jaren de partners voor renovatie, verbouw en nieuwbouw van het ziekenhuis. Max Heijboer is als hoofd bouwprojecten van het Albert Schweitzer Ziekenhuis aanspreekpunt namens het ziekenhuis. “Dat we met elkaar dit bijzondere verbond aangaan betekent dat we het volste vertrouwen hebben in elkaars expertise en kwaliteit.”

Huislijke sfeer

Bij een ziekenhuis denk je al snel aan een klinisch, wit gebouw. Dat is in het Albert Schweitzer Ziekenhuis beslist niet het geval zo blijkt tijdens de rondleiding. Bij elke bocht of hoek verbaast het gezelschap zich over de uitstraling en inrichting. Elke ruimte ademt een huislijke sfeer met een geheel eigen inrichting, en overal in het gebouw vindt u authentieke details uit Dordrecht en omgeving. Zo maakt de stad deel uit van wat er in het ziekenhuis gebeurt. Max Heijboer licht toe: “Dordtse kleuren, gebouwen, thema’s, verhalen en iconen zijn terug te vinden in woord en beeld en in de inrichting van verschillende afdelingen. Duidelijke pictogrammen wijzen de route door het ziekenhuis. Wachtruimtes hebben allemaal vrij uitzicht op groen en bieden de bezoeker op vele manieren een stukje afleiding. Dit alles resulteert in een prettige omgeving om te werken en te verblijven.”

Raamovereenkomsten

Sinds 2009 is huisvesting van strategisch belang. Tegelijkertijd vindt de transitie plaats naar een flexibele zorgorganisatie. Om dit optimaal te laten verlopen worden productie-eisen vertaald naar vertalingseisen, zodat uiteindelijk aan de functie-eisen kan worden voldaan. Het creëren van een toegevoegde waarde is noodzakelijk voor het verbeteren van de zorgverlening. Om dit in goede banen te leiden wordt gewerkt met een vergaand bouwteammodel met twee raamovereenkomsten per discipline.

Tijdens de bijeenkomst op 14 september worden deze nog eens toegelicht. Max Heijboer: “De coördinatieovereenkomst waarin het ruimtelijk- en functioneel ontwerp zijn vastgelegd, de richting van de werkomschrijving is opgenomen inclusief een taakstellend budget. In de nadere aannemingsovereenkomst staan het contract ontwerp, de open begroting en planning opgenomen.” In het vergaand bouwteammodel wordt weinig integraal gewerkt. Het is voor iedereen wennen aan de nieuwe rollen en de soms uiteenlopende belangen. Het technisch prijsvormen en de adviserende rol vragen een relatief hoge inzet van het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Evaluaties vinden plaats per partij. Die geven elkaar een rapportcijfer per marktpartij.

De samenwerkingsovereenkomst van WKC heeft als doel de integraliteit te bevorderen. Het dienen van meerdere belangen zonder coördinatieovereenkomst. Door lean te werken wordt de doorlooptijd waar mogelijk verkort. Max Heijboer: “Dat vraagt om efficiëntie van alle partijen. Door continue de teamprestatie te evalueren en een integraal projectmanager als aanspreekpunt aan te stellen zetten we samen een goed resultaat neer. De focus en kwaliteit gingen hierdoor flink omhoog.”