Bij beleggen staan stenen en het daaruit voortvloeiende rendement centraal. U vast niet onbekend. Maar bij de beleggingen die Estea, specialist in de (her) ontwikkeling van zorgvastgoed, doet gaan zij een stapje verder. Niet stenen maar juist de bewoners van beleggingspanden staan centraal.

‘Het zijn onze ouderen die in deze gebouwen wonen. Ik wil dat ze in een goede en veilige omgeving oud kunnen worden’, aldus Erik van de Brand, mede-eigenaar van de organisatie. Maar hoe doet Estea dat eigenlijk? Inmiddels heeft de onderneming in korte tijd een forse portefeuille aan vastgoed opgebouwd. Eén van de grotere portefeuilles die zij recent overgenomen hebben is de zorgvastgoedportefeuille van de wooncorporatie WoonFriesland. Een portefeuille van maar liefst 43 objecten met meer dan 900 woonzorgeenheden. Directeuren Erik van den Brand en Teus Oskam lichten hun werkwijze aan de hand van drie recent gerealiseerde projecten toe.

Foto: Teus Oskam

Foto: Erik van den Brand

Daadkracht

De manier waarop Estea oude panden transformeert is geen rocket science. Eerst wordt het pand gerenoveerd zodat het qua wooncomfort en energielasten weer van deze tijd is. Teus: ‘Tegelijkertijd zorgen we voor passende diensten en zorg in zo’n gebouw, met partners die dat goed kunnen.’ Neem De Stolpe in Harskamp, een oud verzorgingstehuis dat jaren leeg stond. Estea kocht deze locatie, maakte een mooi plan voor zorggeschikte appartementen, en de realisatie hiervan is op dit moment in volle gang.  

Samen

Zorgorganisatie Cedrah verkocht haar voormalige serviceflat Avondrust in Rotterdam – nu hernoemd tot Oordenstaete - om zich te kunnen richten op haar core business: de zware zorg. Tegelijkertijd wilde bestuurder Teunis Stoop de reformatorische identiteit van de woongemeenschappen in deze flat behouden. Cedrah en Estea trokken vanaf het eerste moment samen op om dit te bereiken. Estea heeft het gebouw getransformeerd, gerenoveerd en geëxploiteerd. De zorgorganisatie bleef nauw betrokken tijdens deze verschillende fases. Samen voor hetzelfde doel: een tevreden bewoner in een veilige woonomgeving.

Foto’s: Huidige situatie en impressie nieuwe situatie van Oordenstaete in Rotterdam.

Denken in mogelijkheden

Teus:’ Veel beleggers zien geen brood in verouderd, leegstaand zorgvastgoed, maar juist daarin zijn er volop mogelijkheden’. Neem bijvoorbeeld de transformatie van de Westhoek in Zevenbergen. Het bestuur van het verzorgingstehuis liep na diverse plannen helemaal vast. De enige oplossing bleek op dat moment de verkoop van het gehele complex. Hierdoor kwam Estea aan tafel. De experts beoordeelden de casus met een frisse blik, maakten nieuwe plannen op basis van de behoeftes van bewoners, kochten het gehele complex en realiseerden de plannen. Dat dit een succesverhaal is blijkt uit de oplevering van het project. Alle appartementen zijn op dit moment verhuurd aan tevreden bewoners.

Oog voor de bewoner

De focus op transformatie van bestaand zorgvastgoed en de hiervoor genoemde projecten maakt dat je ook volop in gesprek moet met de  zittende bewoners. Hoe gaat Estea daar mee om? ‘Dit werk vraagt inderdaad om een heel eigen aanpak’, aldus Erik. ‘Voor veel bewoners van deze oude gebouwen is hun wereld best klein geworden. Zo’n transformatie van hun woonplek is een grote gebeurtenis. Je moet dus altijd oog blijven houden voor de ogenschijnlijk kleine dingen die er voor hen echt toe doen – en dat zijn ook die keukenkastjes’.

Foto’s: Bestaande situatie en nieuwe situatie van Westhoek in Zevenbergen.

Meer informatie: www.estea.nl & www.esteacapital.nl